Υπηρεσιακές ανακοινώσεις, πρόσφατες αναρτήσεις

Αρχείο ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του τ. Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (μέχρι τον Ιούνιο 2011)

FacebookTwitterGoogle+Share