Απόσπασεις στην Α.ΔΙ.Π.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)(απόφαση ΔΣ 5/10-09-2014)

FacebookTwitterGoogle+Share