Τηλεφωνικός κατάλογος

PDF | XLS | Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων.

FacebookTwitterGoogle+Share