Κατηγορία: Γραφείο Τύπου

Πρόσληψη 154 εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

PDF | DOC | Πρόσληψη εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Π.Δ. 163/2002) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Close