Νόμος 4048 / 2012

Νόμος 4048 / 2012

PDF | Ν.4048/2012 ΦΕΚ Α'34 Σκοπός του νόμου αυτού είναι η βελτίωση των κανόνων παραγωγής του νομοθετικού έργου και, συνακολούθως, της ποιότητας των παραγομένων νομοθετικών ρυθμίσεων.

1. Κείμενο νόμου PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (άρθρ. 75 παρ. 3 του Συντάγματος) PDF
1.2 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.3 Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF
1.4 Γνώμη της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου PDF
2. Πρακτικά Βουλής
2.1 Συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 2012 PDF
2.2 Συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2012 PDF
3. Εγκύκλιοι
4. Υπουργικές Αποφάσεις

Close