Δημιουργικό εργαστήριο για τη Διαύγεια

Δημιουργικό εργαστήριο για τη Διαύγεια

PDF | DOC | Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες του διήμερου δημιουργικού εργαστηρίου για την εξέλιξη του Προγράμματος Δι@ύγεια στο ΕΚΔΔΑ, παρουσία του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη.

Την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου, εκτός του κ. Τζωρτζάκη, μίλησαν για το Δι@ύγεια ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, Ν. Γεωργαράκης, η Αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη Μ. Κοτρωνιά, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Ν. Δουλαδίρης, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ι. Ιωαννίδης, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ο Ειδικός Σύμβουλος Η. Κορομηλάς, ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και μέλος της Επιτροπής Ηλ. Διακυβέρνησης Ι. Τσιάμης, και η Σύμβουλος Επικοινωνίας Κ. Δρυστέλλα, ως μέλος της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όλοι οι ομιλητές, αναγνώρισαν την αξία του Δι@ύγεια και έκαναν προτάσεις για τη βελτιστοποίησή του σε επίπεδο επιχειρησιακό, τεχνικό, νομικό και υποστήριξης φορέων, ενώ τόνισαν και την ανάγκη για περισσότερη ανοικτή διακυβέρνηση.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν αύριο, με εξειδικευμένα εργαστήρια πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, προκειμένου να δοθούν λύσεις για τη διευκόλυνση των χρηστών αλλά και των πολιτών τόσο στη λειτουργία, όσο και στην αναζήτηση της πληροφορίας.

Ακολουθεί το κείμενο του χαιρετισμού του Υφυπουργού Παντελή Τζωρτζάκη

Χαιρετισμός Παντελή Τζωρτζάκη,
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στο εργαστήριο για το Δι@ύγεια 04 Απριλίου 2012

Συμπληρώθηκε ήδη ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Δι@ύγεια, της σημαντικής αυτής προσπάθειας για τη διαφάνεια και την ανοικτή διακυβέρνηση. Και είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, ότι η διαφάνεια, είναι η βάση για τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στη δημόσια διοίκηση, σχέση που οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει. Και για να τη δημιουργήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και των πολιτών απέναντι στο δημόσιο τομέα.

Η τεχνολογία μας δίνει τα εργαλεία για την ανοικτή διακυβέρνηση, που βασίζεται στην ανάγκη του πολίτη για αξιοκρατία, πληροφόρηση και συμμετοχή στις αποφάσεις. Και η ανοικτή διακυβέρνηση, βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση των πόρων και σε αύξηση της αποτελεσματικότητας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι διασφαλίζει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις δράσεις της διοίκησης.

Στο πλαίσιο της ανοικτής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οργάνωση των πράξεων και των αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης στο διαδίκτυο, με τρόπο απλό, κατανοητό και φιλικό προς τον πολίτη, αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς τη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα και η πρώτη έμπρακτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής και ανοικτής διακυβέρνησης, είναι ο δικτυακός τόπος Δι@ύγεια, που τέθηκε στη διάθεση του κοινού στο τέλος του 2010, και μέσω αυτού, εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η υποχρέωση ανάρτησης όλων των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο διαδίκτυο.

Η Δι@ύγεια, διασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας και της χρηστής δημόσιας διοίκησης, ενώ διευκολύνει την άμεση πρόσβαση του πολίτη σε πληροφορίες και στοιχεία, που για να τα βρει παλαιότερα, θα χρειαζόταν αρκετό χρόνο και ταλαιπωρία. Μάλιστα, εισάγει για πρώτη φορά τον περιορισμό, ότι καμιά πράξη δεν εκτελείται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, πόσο μάλλον αν δεν προβλέπεται από το νόμο η δημοσίευσή της με άλλο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο, η Δι@ύγεια, συνεισφέρει στο να πάψει να πλανάται η αντίληψη ότι η πλειοψηφία των στελεχών του δημοσίου τομέα είναι διαπλεκόμενη και διεφθαρμένη.

Αυτήν τη στιγμή, η μεγαλύτερη προτεραιότητα για την χώρα μας είναι η ανάπτυξη και η προσέλκυση επενδύσεων, για να μπορέσει η οικονομική μηχανή της χώρας να κινηθεί, και αυτό δεν θα ήταν δυνατόν εάν συντηρούνταν το πελατειακό και αδιαφανές καθεστώς της λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Μέσω της Δι@ύγεια προωθείται το μήνυμα, ότι στην Ελλάδα γίνεται πράξη η διοικητική μεταρρύθμιση, και εισάγουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες ώστε στο επίπεδο της διαφάνειας, να μπορούμε να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ανοιχτή δημόσια διοίκηση στους πολίτες.

Η καινοτομία του προγράμματος Δι@ύγεια έχει παρουσιαστεί με επιτυχία και έχει εισπράξει ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Όμως η Διαύγεια πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες στους πολίτες με έμφαση στην εύκολη αναζήτηση των αποφάσεων που αναρτώνται και στην προσωποποίηση της πληροφορίας, αλλά και για τη διαλειτουργικότητά της με άλλες εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης.

Αυτό που έχει σχεδιαστεί, λειτούργησε επιτυχώς και μπορώ να πω ως πρότυπο για την επόμενη μέρα, που θα προκύψει από τις γόνιμες συζητήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου.

Close