«Προετοιμάζουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα»

«Προετοιμάζουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα»

«Προετοιμάζουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα»

PDF | DOCX | Τοποθέτηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Κυρίες και κύριοι,

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και εσάς, για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Και μάλιστα σε μια στιγμή που η Ελλάδα διανύει τα τελευταία μέτρα της διαδρομής προς την έξοδο από την επιτροπεία.

Κι ενώ προετοιμάζουμε παράλληλα το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα.

Βασικός άξονας αυτού του προγράμματος αποτελεί η προσήλωση στη μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια. Από την οποία, βέβαια, δεν μπορεί να απουσιάσει η Δημόσια Διοίκηση.

Για το λόγο αυτό υλοποιούμε ήδη ένα τριετές συνεκτικό πλαίσιο, την «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση 2017-2019».

Σε δύο κατευθύνσεις:

Ανασυγκρότηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, με:

  • Αξιολόγηση Δομών του Δημοσίου.
  • Ψηφιακά Οργανογράμματα και Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας.
  • Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ψηφιοποιώντας τις υπηρεσιακές μεταβολές.
  • Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που στο εξής θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.
  • Κρίσεις Προϊσταμένων μετά από πολλά χρόνια.
  • Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, με ανοιχτή προκήρυξη των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε έργα και δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Την ώρα που η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ενιαία ψηφιακή αγορά πρωταγωνιστούν στη διεθνή ατζέντα και υπαγορεύουν τις εξελίξεις.

Γιατί, μέχρι τώρα είχαμε ψηφιακά συστήματα ασύνδετα, αποσπασματικά ή απαρχαιωμένα.

Θα μου επιτρέψτε, λοιπόν, να αναφερθώ σε κάποια εμβληματικά έργα, που υλοποιούνται ήδη στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία έχει το έργο Document Management System (DMS), δηλαδή η πλήρης ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλο τον δημόσιο τομέα.

Ένα έργο που θα συμβάλει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης. Και, βέβαια, αφήνουμε πίσω το χαρτί!

Παράλληλα, προωθούμε τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών στο Δημόσιο, με στόχο την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά πλέον υπογεγραμμένων εγγράφων.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ 54.913 Ψηφιακά Πιστοποιητικά για δημοσίους υπαλλήλους, ιδιώτες και επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες.

Δρομολογούμε τις «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», με έμφαση στις αδειοδοτήσεις 279 επαγγελματικών ομάδων.

Βρισκόμαστε σε τελική φάση έγκρισης του έργου, προϋπολογισμού 720.000 ευρώ.

Δημιουργήσαμε το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφους του Δημοσίου (G-Cloud). Εκεί έχει εγκατασταθεί η «Διαύγεια», σε καθεστώς πλήρους ασφάλειας και λειτουργίας.

Προωθούμε, επίσης, τη διαλειτουργικότητα, καθώς ολοκληρώνεται η διασύνδεση 70 νοσοκομείων της χώρας (και έπονται άλλα 35).

Ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου με ψηφιακές δεξιότητες.

Τη Δευτέρα ξεκινάμε από την Κρήτη την πρώτη δράση της «Εθνικής Συμμαχίας για την Ψηφιακή Οικονομία», με αντικείμενο τις «Ψηφιακές Δεξιότητες για την Ανάπτυξη του Τουρισμού».

Προετοιμάζουμε την «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας», καθώς ολοκληρώνεται το τεχνικό δελτίο του έργου.

Ενισχύουμε την πολιτική των ανοιχτών δεδομένων. Διαθέτουμε 6.514 αναρτημένα σύνολα, η επανάχρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπτυξιακά οφέλη και θέσεις εργασίας (πχ. Ανοιχτά δεδομένα του Υπουργείου Ναυτιλίας για το λαθεμπόριο καυσίμων, του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία των νοσοκομείων).

Εφαρμόζεται η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση δημόσιων υπηρεσιών μέσω της δράσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Και, βέβαια, αναβαθμίζουμε υφιστάμενες υποδομές, όπως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αξιοποιώντας τεχνογνωσία και διευρύνοντας τους χρηματοδοτικούς μας ορίζοντες, όπως μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Καταβάλλουμε, λοιπόν, κάθε προσπάθεια για ένα Δημόσιο αποτελεσματικό, αξιοκρατικό και σύγχρονο, αντάξιο των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Close