Επικοινωνία

PDF | XLS| Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων όπως και τον αντίστοιχο καθολικό κατάλογο των τμημάτων.
Τελευταία ενημέρωση καταλόγου 05-05-2017


Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 10674

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2131313 000

* Υποχρεωτικό Πεδίο

 

Για έγγραφα που απευθύνονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης - Κεντρικό Πρωτόκολλο αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για τεχνικά θέματα της ιστοσελίδας, αποστείλατε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

Close