Επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία

PDF | Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων όπως και τον αντίστοιχο καθολικό κατάλογο των τμημάτων.

(Τελευταία ενημέρωση καταλόγου: 21-05-2019).

 

Για έγγραφα που απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης - Κεντρικό Πρωτόκολλο, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ydmed@ydmed.gov.gr

Για τεχνικά θέματα της ιστοσελίδας, αποστείλατε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
webmaster@ydmed.gov.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης):
dpo@ydmed.gov.gr

Χάρτης

 

Newsletter


Close